Monthly Archives: February 2014

Kerinduan Madinah terhadap azan zaman Rasulullah

Dalam Tarikh Dimasyq karangan Ibnu Asakir disebutkan bahawa Sayyidina Bilal pernah bermimpi bertemu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Kekeringan apa yang telah melandamu ini wahai Bilal? Bilakah datang waktumu untuk mengunjungiku?” Lalu Bilal tersedar dalam keadaan sedih. Setelah itu ia menaiki kenderaannya menuju Madinah, mendatangi kuburan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu menangis di …

Read More »

Bahrom Al-Majusi : Taubat Penyembah Api

Abdullah bin Mubarak berkata: Pada suatu tahun dari beberapa tahun, aku melaksanakan ibadah haji. Ketika aku berada di Hijir Ismail, aku bermimpi bertemu Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam, beliau berpesan kepadaku: “Wahai Abdullah bin Mubarak, ketika engkau kembali dari ibadah hajimu pergilah ke Baghdad. Kemudian datanglah ke tempat ini (tak disebutkan nama tempatnya) dan temuilah Bahrom Al-Majusi (Majusi adalah sebutan bagi …

Read More »