Monthly Archives: January 2016

Penunggang kuda utusan dari Kerajaan Langit

Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam biografi seorang lelaki yang menjadi guru Abu Bakar Muhammad Ibnu Daud Ad-Dainuri yang dikenal dengan nama Ad-Duqqi seorang sufi. Muhammad Ibnu Daud menceritakan bahawa lelaki itu pernah menyewa haiwan untuk suatu perjalanan dari Dimasyq ke Zabdani. Dan di suatu hari ada seorang lelaki ikut menumpang. Mereka berdua melalui jalan biasa; dan ketika sampai di tengah perjalanan, …

Read More »