Ayat Kursi: Syaitan bocor rahsia kepada sahabat Nabi

Tersebutlah dua kisah yang seakan-akan serupa keduanya namun terjadi kepada dua sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang berbeza. Syaitan mendatangi mereka dalam rupa bentuk manusia lalu ditangkap oleh sahabat Nabi. Kemudian syaitan mengajarkan kepada mereka kelebihan ayat Kursi yakni surah Al-Baqarah ayat 255.

Dari Abu Mas’ud bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, nescaya kedua ayat itu akan mencukupinya.” Maka kemudian Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bercerita: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menugaskanku untuk menjaga harta zakat. Lalu pada suatu hari ada seseorang yang menyusup hendak mengambil makanan, maka aku pun menyergahnya seraya berkata: “Aku benar-benar akan menyerahkanmu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lalu dia berkata: “Jika kamu hendak masuk ke tempat tidur maka bacalah ayat Kursi, nescaya Allah akan sentiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi.” Maka perkara itu disampaikan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bersabda: “Dia telah berkata benar padamu, padahal dia adalah pendusta. Si penyusup tadi sebenarnya adalah syaitan.” (Sahih Bukhari, no. 4624)

Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahawa dia memiliki rak berisi kurma. Kemudian ada syaitan datang dan mengambilnya, lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: “Pergilah, bila kau melihatnya, ucapkanlah ‘Bismillah’, turutilah Rasulullah.” Lalu Abu Ayyub menangkapnya, syaitan itu bersumpah tidak akan kembali. Akhirnya Abu Ayyub melepasnya lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bertanya: “Apa yang dilakukan tawananmu?” Abu Ayyub menjawab: “Dia bersumpah tidak akan kembali.” Beliau bersabda: “Ia dusta, memang ia terbiasa berdusta.” Abu Ayyub lalu menangkap yang kedua kalinya, syaitan itu pun bersumpah untuk tidak kembali lagi, lantas Abu Ayyub melepasnya. Setelah itu Abu Ayyub datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bersabda: “Apa yang dilakukan tawananmu?” Abu Ayyub menjawab: “Dia bersumpah untuk tidak kembali.” Beliau bersabda: “Ia dusta, memang ia terbiasa berdusta.” Setelah itu Abu Ayyub menangkapnya lagi kali ketiga, lalu berkata: “Aku tidak akan melepaskanmu hingga aku membawamu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.” Syaitan itu berkata: “Aku ajarkan padamu tentang sesuatu, iaitu ayat Kursi, bacalah ayat Kursi di rumahmu, nescaya syaitan tidak akan mendekatimu dan tidak juga yang lainnya.” Abu Ayyub pun menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bertanya: “Apa yang dilakukan tawananmu?” Lalu Abu Ayyub memberitahukan apa yang diucapkan syaitan itu, maka beliau bersabda: “Ia benar walaupun sebenarnya ia pendusta.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2805, sahih, Musnad Ahmad, no. 22488)

Hadith di atas adalah khusus buat ayatul Kursi yang lazim diajar kepada masyarakat supaya sentiasa membacanya. Mari kita lihat beberapa hadith lain yang berkaitan dengan keagungan dan kelebihan surah Al-Baqarah serta penyokong hujah bahawa bacaan surah Al-Baqarah itu akan mejauhkan syaitan dari kita.

Dari Ibnu Abbas dia berkata: “Ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tiba-tiba dia mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata: “Itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka, sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini.” Lalu keluarlah daripadanya malaikat. Jibril berkata: “Ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi, sebelumnya dia belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja.” Lalu dia (malaikat) memberi salam dan berkata: “Bergembiralah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelummu, iaitu pembuka Al-Kitab (surah Al-Fatihah) dan penutup surah Al-Baqarah (ayat 285 dan 286). Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surah itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu (dikabulkan).” (Sahih Muslim, no. 1339, Sunan An-Nasa’i, no. 903)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syaitan tidak memasuki rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah.” (Sahih Muslim, no. 1300, Sunan At-Tirmidzi, no. 2802, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 7487)

Dari An-Nu’man bin Basyir bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menulis kitab (Al-Quran) sejak dua ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menurunkan dua ayat darinya sebagai penutup surah Al-Baqarah (ayat 285 dan 286), tidaklah keduanya dibaca dalam rumah selama tiga malam, maka syaitan akan dapat mendekatinya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2807, sahih, Sunan Ad-Darimi, no. 3253)

Dari Ibnu Mas’ud, dia berkata: “Barangsiapa yang membaca empat ayat dari awal surah Al-Baqarah, ayat Kursi, dua ayat setelahnya dan tiga ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka tidak ada satu syaitan pun yang mendekati dirinya dan keluarganya pada hari itu, serta tidak ada pula sesuatu pun yang dia benci (mendatangkan mudarat baginya). Tidaklah dibacakan ayat-ayat tersebut kepada orang gila, kecuali dia pasti sembuh.” (Sunan Ad-Darimi, no. 3249)

Check Also

Hukum Umat Islam Menyambut Halloween

SOALAN: Apakah hukum menyambut perayaan Halloween? JAWAPAN: Definisi Halloween Halloween merupakan perayaan yang disambut pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.