Jangan disuruh isteriku membuka penutup wajahnya!

Dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al-Qadhi, katanya: “Aku pernah menghadiri majlis di mana Musa bin Ishaq Al-Qadhi menjadi hakim di kota Rai pada tahun 286 H. Ketika itu ada seorang perempuan mengadukan persoalan kerana walinya menuntut bahawa suaminya masih mempunyai hutang mahar sebesar lima ratus dinar, namun dia (suami tidak mengakuinya.

Musa Al-Qadhi berkata: “Mana saksi-saksinya?” Wanita itu berkata: “Itu, saya telah mendatangkan saksi-saksinya.” Maka sebahagian saksi-saksi yang ada itu diminta menghadap kepada wanita tadi untuk memberikan persaksiannya.

Lalu, salah seorang di antara para saksi itu berkata kepada wanita tadi: “Bangunlah!” Melihat hal itu suaminya berkata: “Apa yang kalian lakukan?” Salah seorang wakil dari mereka berkata: “Para saksi ini ingin melihat isterimu dalam keadaan terbuka penutup wajahnya, agar mereka dapat mengenalnya dengan jelas.”

Lantas suami wanita itu berkata: “Saya mengaku di hadapan hakim bahawa saya memang mempunyai hutang mahar seperti yang dituntutkan itu. Tetapi isteri saya jangan disuruh untuk membuka penutup wajahnya.”

Lalu isterinya pun berkata: “Saya pun bersaksi di hadapan hakim bahawa saya telah menghibahkan (menghadiahkan) mahar ini kepadanya dan saya telah bebaskan dia dari (tanggungan mahar ini) di dunia dan di akhirat.”

Lalu, hakim berkata: “Ini tercatat sebagai bentuk akhlak yang mulia.”

[Diriwayatkan oleh Al-Khathib di dalam kitab Tarikh Baghdad (XIII: 53)]

Check Also

Hukum Umat Islam Menyambut Halloween

SOALAN: Apakah hukum menyambut perayaan Halloween? JAWAPAN: Definisi Halloween Halloween merupakan perayaan yang disambut pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.