Mahar: Khalifah Umar Al-Khattab ditegur seorang wanita

Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat dalam tafsirnya:

Diriwayatkan daripada Masruq, beliau berkata: “Umar bin Al-Khattab radhiallahu ‘anhu menaiki mimbar Rasulullah lalu berkata (berkhutbah): “Wahai sekalian manusia, mengapa kamu terlalu meninggikan mahar wanita. Sesungguhnya dahulu Rasulullah dan para sahabat, jumlah mahar di antara mereka hanyalah empat ratus dirham dan kurang dari itu. Jika meninggikan mahar adalah tanda ketaqwaan kepada Allah atau sebuah kemuliaan, tentulah kamu tidak akan mampu mendahului mereka dalam perkara tersebut. Jangan sampai aku ketahui ada orang yang meninggikan mahar lebih dari empat ratus dirham.”

Masruq berkata: “Kemudian beliau pun turun dari mimbar. Beliau (Umar) kemudiannya ditahan oleh seorang wanita Quraisy dan berkata kepadanya: “Wahai Amirul Mukminin, engkau telah melarang manusia menetapkan mahar bagi wanita lebih dari empat ratus dirham.”

Umar menjawab: “Ya!” Wanita tersebut pun berkata lagi: “Tidakkah engkau mendengar Allah berfirman dalam kitab-Nya: “…Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walaupun sedikit. Adakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (An-Nisaa’ ayat 20)

Umar pun berkata: “Ya Allah, berilah keampunan kepadaku. Semua orang lebih faqih (memahami) daripada Umar.”

Kemudian beliau pun kembali menaiki mimbar dan berkata: “Sesungguhnya tadi aku telah melarang kamu menetapkan mahar wanita lebih dari empat ratus dirham. (Tetapi) sekarang, siapapun boleh memberikan hartanya berdasarkan yang dia suka (sebagai mahar).”

Abu Ya’la berkata: “Aku kira dia mengatakan: “Sesiapa yang dengan rela hatinya, maka silalah untuk memberi mahar berdasarkan kesanggupannya (kehendaknya).”

Rujukan: Tafsir Ibnu Katsir, 2/244. Ibnu Katsir menyatakan sanadnya baik dan kuat

Dalam sebuah hadith, Umar bin Al-Khattab berkata:

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membayar mahar wanita. Jika hal itu memang suatu kemuliaan di dunia atau sebuah ketaqwaan di sisi Allah, nescaya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melakukannya. Saya melihat beliau tidak menikahi para isterinya, juga tidak menikahkan para puterinya (dengan mahar) lebih dari dua belas Uqiyah.” [Satu Uqiyah menurut para ulama’ adalah empat puluh dirham. Dua belas Uqiyah adalah empat ratus lapan puluh dirham.] (Sunan At-Tirmidzi, no. 1033, hasan sahih, Sunan Abu Daud, no. 1801, Sunan An-Nasa’i, no. 3297)

Check Also

Hukum Umat Islam Menyambut Halloween

SOALAN: Apakah hukum menyambut perayaan Halloween? JAWAPAN: Definisi Halloween Halloween merupakan perayaan yang disambut pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.