Manusia pertama membunuh dan terbunuh

Setelah turunnya Adam dan isterinya Hawa ke bumi kerana telah memakan buah terlarang di syurga, maka mereka berdua bertemu setelah sekian lama berpisah lalu hidup sebagai satu keluarga. Kemudian lahirlah zuriat keturunan manusia dari keduanya.

Kata Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu: “Diberi nama Hawa kerana dia Ummu kulli haya’ (ibu segala manusia yang hidup). Dia mempunyai anak sebanyak empat puluh orang dengan dua puluh kali hamil. Setiap kali hamil, dia melahirkan lelaki dan perempuan (kembar).” (An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim, jilid.X, hlm.59)

Antara anak kembar lelaki mereka yang awal ialah Qabil dan Habil. Qabil lebih tua berbanding dengan Habil. Masa berlalu dan keduanya membesar, maka Qabil bekerja sebagai petani yang menguruskan hasil pertanian manakala Habil pula bekerja sebagai penternak yang menguruskan haiwan-haiwan. Keduanya mempunyai kebun dan ladang yang baik. Allah kemudian menyariatkan kepada Adam ‘alaihissalam supaya menikahkan anak-anaknya. Adam memerintahkan supaya Qabil dinikahkan dengan saudara kembar Habil manakala Habil dinikahkan dengan saudara kembar Qabil. Qabil menolak perintah Adam dan berkata: “Dia adalah saudara perempuanku yang dilahirkan bersamaku, dan dia lebih cantik daripada saudara perempuan Habil, maka aku lebih berhak untuk mengawininya.”

Adam menolak hal tersebut kecuali jika keduanya melakukan suatu korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adam berkata: “Barangsiapa yang korbannya diterima Allah, maka saudara perempuan Qabil akan dinikahkan dengannya.” Keduanya menerima perintah tersebut. Kemudian Qabil membanggakan dirinya kepada Habil dengan berkata: “Aku lebih berhak mengawininya daripada kamu, dia adalah saudara perempuanku, dan aku lebih besar daripada kamu serta akulah yang diwasiati oleh ayahku.”

Lalu keduanya menaiki bukit dan meletakkan korbannya masing-masing, setelah itu mereka bertiga duduk melihat ke arah korban tersebut. Habil mengorbankan seekor kambing bertanduk yang gemuk lagi terbaik, sedangkan Qabil mengorbankan tanamannya yang buruk. Lalu turunlah api dari langit, lalu ia melahap korban Habil, sedangkan korban Qabil dibiarkan begitu saja (tidak dimakan api). Allah telah menerima korban Habil (kambing bertanduk) dan menyimpannya di dalam syurga. Kambing itulah yang kelak akan disembelih oleh Nabi Ibrahim ‘alaihissalam.

Sesudah itu mereka pulang dan Adam mengetahui bahawa Qabil adalah orang yang dimurkai, maka dia berkata (kepadanya): “Celakalah kamu, hai Qabil. Korbanmu tidak diterima.” Lalu Qabil menjawab: “Engkau mencintainya dan mendoakan korbannya. Kerana itu korbannya diterima, sedangkan korbanku tidak diterima.” Qabil berkata kepada Habil: “Aku benar-benar akan membunuhmu agar aku tenang darimu. Ayahmu mendoakan dan memberkati korbanmu, kerana itu korbanmu diterima.”

Firman Allah Taala: Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Qabil dan Habil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil), dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil): “Sesungguhnya aku akan membunuhmu!” (Habil) menjawab: “Sesungguhnya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya! Jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuhku) dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli Neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah, 5:27-29)

Suatu petang, Habil tidak dapat pulang kerana tertahan untuk menguruskan penternakan kambingnya. Adam merasa khuatir lalu dia berkata: “Hai Qabil, ke manakah saudaramu?” Qabil menjawab: “Apakah engkau menyuruhku untuk menjadi penggembala baginya? Aku tidak tahu.” Adam berkata dengan marah: “Celakalah kamu Qabil, berangkatlah kamu dan carilah saudaramu itu.” Qabil berkata kepada dirinya sendiri: “Malam ini pasti aku akan membunuhnya.”

Dalam ketika itu Allah Taala berfirman kepada Adam: “Tahukah kamu bahawa Aku mempunyai sebuah rumah di bumi ini?” Adam menjawab: “Ya Allah, saya tidak tahu.” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mempunyai sebuah rumah di Makkah, maka datangilah.” Kemudian Adam berkata kepada langit: “Jagalah anak-anakku sebagai amanah”, tetapi langit menolak, dan dia berkata kepada bumi hal yang sama, tetapi bumi pun menolak. Maka Adam mengetakan hal itu kepada Qabil. Qabil menjawab: “Ya, pergilah engkau. Kelak bila engkau kembali, engkau akan menjumpai keluargamu seperti yang engkau sukai.”

Ketika Qabil hendak membunuh Habil, dia hanya menekan kepala Habil tanpa mengetahui bagaimana cara membunuhnya. Kemudian datanglah Iblis dan bertanya kepadanya: “Apakah kamu hendak membunuhnya?” Qabil menjawab: “Ya.” Iblis berkata: “Ambillah batu ini dan timpakanlah ke atas kepalanya.” Maka Qabil mengambil batu itu dan menimpakannya ke kepala Habil hingga kepala Habil pecah dan meninggal dunia. Kemudian Iblis segera datang menemui Hawa dan berkata: “Hai Hawa, sesungguhnya Qabil telah membunuh Habil.” Maka Hawa berkata kepadanya: “Celakalah kamu, apakah yang dimaksud dengan ‘membunuh’ itu?” Iblis menjawab: “Tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak.” Hawa menjawab: “Kalau demikian, itu ertinya mati.” Iblis berkata: “Memang itulah mati.” Maka Hawa menjerit dan menangis.

Adam pulang dari Makkah lalu masuk menemui isternya, dia lihat Hawa dalam keadaan menangis dan menjerit. Lalu Adam bertanya, namun tidak dijawab Hawa. Dia mengulangi lagi pertanyaannya, dan Hawa masih tidak menjawab. Maka Adam berkata: “Mulai sekarang kamu dan semua anak perempuanmu menjerit, dan aku serta semua anak lelakiku berlepas diri dari perbuatan itu.”

Allah Taala berfirman: “Maka nafsu jahat (Qabil) mendorongnya (sehingga dia tergamak) membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi.” (Al-Maidah, 5:30)

Ketika Habil telah meninggal dunia, maka Qabil meninggalkannya di tanah lapang tanpa mengetahui bagaimana cara menguburnya. Dia menggendong tubuh saudaranya yang dia masukkan ke dalam sebuah karung di atas bahunya selama satu tahun. Maka Allah memerintahkan dua ekor burung gagak yang bersaudara, lalu keduanya saling berlawan hingga
salah satunya mati, kemudian burung gagak yang menang menggali tanah dan tubuh saudaranya itu dimasukkan ke dalam lubang itu dan ditutupi dengan tanah. Qabil melihat contoh burung tersebut lalu dia menguburkan mayat saudaranya.

Firman Allah Taala: “Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak (menyuruhnya) mengorek-ngorek di bumi supaya, diperlihatkan kepada (Qabil) bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. (Qabil) berkata: “Aduhai celakanya aku! Alangkah lemah serta bodohnya aku, aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku?” Kerana itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang menyesal.” (Al-Maidah, 5:31)

Rujukan: Tafsir Ibnu Katsir, yang kemudian telah diolah ayatnya.

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada satu pun jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama (Qabil) ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu kerana dialah orang pertama yang mensunnahkan pembunuhan.” (Sahih Bukhari, no. 3088, Sahih Muslim, no. 3177, Sunan At-Tirmidzi, no. 2597, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 3920, Sunan Ibnu Majah, no. 2606, Musnad Ahmad, no. 3450)

Check Also

Hukum Umat Islam Menyambut Halloween

SOALAN: Apakah hukum menyambut perayaan Halloween? JAWAPAN: Definisi Halloween Halloween merupakan perayaan yang disambut pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.