Mati hidup semula: Lima kisah dari Al-Quran

Kekuasaan Allah Taala untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati adalah suatu perkara yang wajib seseorang manusia itu beriman dengannya dan ia tidak boleh diragui. Di sini saya ingin kongsikan lima kejadian di mana Allah telah menghidupkan kembali makhluk-Nya yang telah mati sebelum hari Kiamat, dan kisah ini telah dirakamkan oleh-Nya dalam Al-Quran. Yang menakjubkan, semuanya ada pada surah Al-Baqarah.

1. Ummat Nabi Musa ‘alaihissalam mati disambar petir

Dan (Ingatlah) ketika kalian berkata: “Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas!” Maka kerana itu kalian disambar petir, sedangkan kalian saling menyaksikan (satu sama lain). Setelah itu Kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati agar kalian bersyukur.” (Al-Baqarah, 2 : 55-56)

Kejadian ini terjadi ketika sebahagian ummat Nabi Musa ‘alaihissalam yang berjumlah tujuh puluh orang menuntut kepada beliau agar dapat menunjukkan wujudnya Allah Taala kepada mereka secara jelas dan terang. Jika Musa tidak mampu untuk memenuhi permintaan mereka, maka mereka tidak bersedia untuk beriman kepada Nabi Musa.

Namun ternyata Allah tidak menyukai sikap mereka itu dan murka terhadap mereka. Allah pun menurunkan azab kepada mereka dengan menyambarkan petir kepada mereka. Ketika petir itu menyambar sebahagian dari mereka, sebahagian orang yang lainnya menyaksikan hal tersebut hingga kemudian mereka pun disambar oleh petir pula.

Setelah mereka semua mati akibat disambar petir, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali agar mereka sedar dan mahu bertaubat dari kesalahan mereka

2. Seorang ummat Nabi Musa ‘alaihissalam dibunuh

(Ingatlah), ketika kalian membunuh jiwa (seorang manusia) lalu kalian saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Lalu Kami berfirman: “Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota lembu betina itu!” Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kalian berfikir.” (Al-Baqarah, 2 : 72-73)

Ada seorang ummat Nabi Musa ‘alaihissalam yang mati dibunuh dan pembunuhnya tidak diketahui. Maka terjadilah perselisihan di antara sesama mereka dengan saling tuduh-menuduh. Mereka mengatakan: “Kalianlah yang membunuh orang itu!” Lalu yang lain membalas: “Kalianlah yang sebenarnya membunuh dia!”

Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada Nabi Musa. Lalu beliau memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor lembu betina dengan ciri-ciri khusus. Setelah lembu betina itu disembelih, lalu Allah memerintahkan untuk mengambil salah satu bahagian dari anggota tubuh lembu betina tersebut untuk kemudian dipukulkan kepada orang yang telah mati dibunuh tadi.

Setelah itu, tiba-tiba orang mati itu hidup kembali. Lalu orang-orang bertanyakan kepada dia siapakah orang yang telah membunuhnya. Dia pun kemudian memberitahu kepada mereka nama orang yang telah membunuhnya.

3. Kaum terdahulu lari dari wabak penyakit kerana takut mati

Apakah kamu tidak memperhatikan (wahai Muhammad) tentang orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sebanyak ribuan orang kerana takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka: “Matilah kalian!”, kemudian Allah menghidupkan mereka (kembali). Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (Al-Baqarah, 2 : 243)

Pada masa kaum terdahulu, di suatu negeri, suatu wabak penyakit yang sangat berbahaya menular sehingga dapat menyebabkan kematian. Kerana takut akan kematian, maka mereka pun pergi meninggalkan negeri tersebut. Jumlah mereka cukup banyak iaitu mencapai ribuan orang. Mereka menyangka bahawa dengan berlari keluar dari negeri tersebut maka mereka akan selamat dari kematian.

Sangkaan mereka itu meleset. Demi menunjukkan kekuasaan-Nya, Allah mematikan mereka semuanya. Setelah beberapa waktu lamanya mereka mati, akhirnya Allah kembali menghidupkan mereka agar mereka menyedari bahawa kematian itu sepenuhnya merupakan ketetapan Allah yang tidak boleh dihindari dan bahawasanya Allah itu berkuasa untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati.

4. Nabi Uzair dimatikan selama seratus tahun

Atau (tidakkah kamu tidak memperhatikan kisah) orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh segala bangunannya, orang itu berkata: “Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah ia hancur?” Lalu dia dimatikan oleh Allah (dan dibiarkan tidak berubah) selama seratus tahun, kemudian dihidupkannya kembali. Allah bertanya: “Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?” Dia menjawab: “Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.” Allah berfirman: “Sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama seratus tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keldaimu (yang telah menjadi tulang belulang), Kami (lakukan ini ialah untuk) menjadikan engkau sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi umat manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keldai itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali kemudian Kami menyalutnya dengan daging.” Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) dia pun berkata: “Saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah, 2 : 259)

Pada zaman dahulu, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dengan menunggangi keldai. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, sampailah dia di sebuah kota yang tidak berpenghuni lagi dan bangunan-bangunan di sana sudah banyak yang roboh dan rosak. Dia mengamati kota tersebut dan merasa takjub. Muncul di fikirannya bahawa kota yang penduduknya telah mati dan bangunannya telah hancur dan rosak sedemikian rupa, maka bagaimanakah caranya jika Allah ingin menghidupkan dan mengembalikan kota ini seperti sedia kala. Lalu Allah mematikannya selama seratus tahun dan pelihara jasadnya, sehingga tinggallah keldai dan bekal makanan dan minumannya begitu saja di situ. Setelah beberapa lama kemudian, keldai itu pun turut mati berhampirannya.

Seratus tahun berlalu, Allah menghidupkannya kembali dan bertanya kepadanya berapa lama dia tinggal di sini. Orang itu mengatakan bahawa dia berada di sini sekitar setengah hari atau satu hari saja. Maka Allah berkata bahawa dia telah berada di sini selama seratus tahun. Disuruhnya melihat bekalan makanan dan minuman yang dibawanya, ia masih belum berubah (dipelihara Allah dari rosak). Disuruh pula melihat keldainya, ia telah mati dan tinggal tulang belulang. Lalu Allah menunjukkan padanya bagaimana cara Dia menghidupkan kembali keldai tersebut dengan menyusun dan menyambungnya satu sama lain, kemudian setelah itu tulang itu dibalut dengan daging, maka hiduplah kembali keldai itu seperti biasa. Setelah orang tersebut melihat tanda kekuasaan Allah, dia pun mengatakan bahawa dia telah meyakini bahwasanya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu.

Menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, dia berkata: “Orang tersebut adalah Nabi Uzair”. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan Sulaiman bin Buraidah. Pendapat inilah yang mahsyur. Dan negeri yang dimaksudkan adalah Baitul Maqdis. (Tafsir Ibnu Katsir)

5. Nabi Ibrahim ‘alaihissalam ingin melihat Allah menghidupkan makhluk mati

(Ingatlah) ketika Ibrahim berkata: “Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.” Allah berfirman: “Belum yakinkah kamu ?” Ibrahim menjawab: “Bahkan (aku percaya dan yakin), akan tetapi (aku memohon yang demikian ialah) supaya tenteram hatiku (yang amat ingin menyaksikannya). Allah berfirman: “(Jika demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera.” Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah, 2 : 260)

Nabi Ibrahim ‘alaihissalam adalah seorang yang sangat yakin akan kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Akan tetapi muncul di dalam hatinya suatu keinginan untuk dapat menyaksikan hal ini secara langsung dengan mata kepalanya sendiri sehingga keimanannya menjadi semakin kuat dan mantap dan hatinya tenteram. Oleh kerana itu, beliau memohon kepada Allah agar dapat ditunjukkan kepadanya hal tersebut.

Allah Taala mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Maka Allah memerintahkan beliau untuk menangkap hidup-hidup empat ekor burung, kemudian dikumpulkan, dan setelah itu barulah dipotong-potong hingga menjadi bahagian-bahagian yang kecil. Kemudian setelah itu, beliau diperintahkan untuk meletakkan bahagian-bahagian kecil dari keempat-empat ekor burung tadi secara berasingan di beberapa buah bukit.

Setelah selesai melakukan hal tersebut, Allah ‘Azza Wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim ‘alaihissalam untuk memanggil keempat burung tersebut. Kemudian tiba-tiba, beliau melihat suatu kejadian yang sangat menakjubkan, iaitu bahagian-bahagian burung tadi kembali bersatu dan menjadi empat ekor burung yang hidup dan sempurna seperti semula dan semuanya berkumpul kembali ke hadapan Nabi Ibrahim.

Check Also

Hukum Umat Islam Menyambut Halloween

SOALAN: Apakah hukum menyambut perayaan Halloween? JAWAPAN: Definisi Halloween Halloween merupakan perayaan yang disambut pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.