Tag Archives: abdur rahman bin auf

Abdurrahman bin Auf ditawarkan isteri dan harta

Abdurrahman bin Auf radhiallahu ‘anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari penduduk Makkah yakni kaum Muhajirin yang mengikuti Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dia adalah salah seorang yang terawal memeluk agama Islam dan yang terkenal dengan banyak hartanya. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang yang disebut nama oleh Khalifah Umar Al-Khattab menjelang kewafatannya untuk mengganti tempatnya. Umar Al-Khattab …

Read More »