Tag Archives: buhlul

Kisah ‘Si Gila’ dengan Khalifah

Dikisahkan bahawa Buhlul adalah merupakan seorang lelaki gila pada zaman al-Khalifah al-‘Abbasi Harun Ar-Rasyid. Pada suatu hari, Harun Ar-Rasyid lalu berdekatan dengannya. Ketika itu dia sedang duduk di sisi kubur. Harun Ar-Rasyid berkata kepadanya dalam keadaan menghina: “Wahai Buhlul, wahai si gila, bilalah kamu ni akan ada akal?” Buhlul pun memanjat sebatang pokok sehingga sampai ke tempat yang paling tinggi. …

Read More »